Cyklodieľňa Recykel pomáhala servisovať bicykle na Vodnom diele

Túto nedeľu vám naši dobrovoľníci, Agáta (Fr)  a Lucas (NL), pripravili možnosť zoservisovať si bicykel a zoznámiť sa s fungovaním Recykla priamo na Vodnom diele. Možnosť dofúkať si duše...

Dnes sme si spolu dali cykloraňajky

Vyše 70 cyklistov sa osviežilo na cyklotraňajkách, či už pri zhone do práce alebo do školy.

Intenzity cyklistov v Žiline za rok 2016

Pozrite si minuloročné intenzity cyklistov na 3 lokalitách. Graf je interaktívny,môžete si pozrieť intenzitu cyklistov za každý deň.

Doterajší vývoj intenzity cyklistov za rok 2017

Doterajšie intenzity cyklistov na vybraných profiloch svedčia o úzkej korelácii medzi intenzitou cyklistov a vrtochmi počasia v Žiline.

Cyklofórum Žilina: Cyklisti môžu paradoxne vyriešiť problémy motoristom s parkovaním

Dňa 11.5 sa v Banke Žilina uskutočnilo prvé tohtoročné cyklofórum , pričom veríme, že nebude posledné.

Aprílové číslo cyklistickej dopravy

Ak sa nechystáte na bicykel v tomto počasí, prinášame vám aprílové číslo. A nejde o prvý apríl:-)

Porovnanie intenzity cyklistov za prvé 3mesiace roka 2017

Pri analýze dát za prvé tri mesiace tohto roka v porovnaní s rokom predchádzajúcim (2016), zistíme že nám poklesol počet cyklistov cca. o 11%.

Malý úsek cyklotrasy na ul. Pri celulózke

Tesne pred koncom roka 2016 sa vybudovala okružná križovatka na ceste Pri celulózke.