Nová turbo okružná križovatka na ul. Vysokoškolákov zrušila niektoré možnosti prejazdu pre cyklistov

Tento týždeň bola otvorená nová turbookružná križovatka na ul. Vysokokoškolákov. Má uľahčiť najmä prejazd motorových vozidiel, čo však trošku vnímame ako negatívum je zrušenie priechodov pre chodcov najmä na ramene smerom na Obchodnú ulicu a rameno pri ČS OMV, ktorý sa zrušil spolu s priechodom pre chodcov.

Na toto sme ešte upozorňovali na dopravnej komisii.

Bolo by vhodné doplniť cykloinfraštruktúru aj pri novo plánovanom XXXLutz (tu je informácia, čo sa plánuje https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/360294?uid=f159d0b1f9af8ba49f8e5f6a9f71b65a3ca95228).