Aj v Anglicku majú Re-Cycle

Cyklodielňu zameranú na recyklovanie bicyklov nemáme iba v Žiline. Napr. vo Veľkej Británii v meste Colchester majú rovnomennú dielňu Re-Cycle, do ktorej môžu poslať opustené bicykle z celého Spojeného kráľovstva. Opustené bicykle majú totiž status niečoho medzi stratenou vecou a odpadom. Aby ste však mohli používať opustený bicykel, mali by ste preukázať, že ste sa snažili nájsť jeho majiteľa. Väčšinou sa to robí tak, že na opustený bicykel dajú oznam, aby bicykel v danom termíne odstránili, inak ho odstráni správca daného priestoru. Väčšinou sa do dielne nosia aj bicykle, ktoré nie sú spôsobilé na premávku na cestných komunikáciách. V Re-Cycle dielni ich zrekonštruujú a potom buď ponúknu zákazníkom vo Veľkej Británii, ktorí si ich môžu kúpiť alebo ich pošlú do Afriky, kde miestnym občanom slúžia ako veľmi efektívny dopravný prostriedok mobility. A že táto dielňa má úspech svedčí aj fakt, že k aprílu 2012 bolo do Afriky poslaných vyše 40 tisíc bicyklov.

Na prvom obrázku sú krajiny, ktoré obdržali bicykle a na spodnom cykloobchod v Ghane, kde si môžu vybrať bicykel z ReCycla.

zdroj: www.re-cycle.org