Cyklokoridory v Žiline možno už budúci rok

Minulý týždeň sa uskutočnilo zaujímavé pracovné stretnutie priamo v teréne na Ulici sv. Cyrila a Metoda na Vlčincoch za účasti odboru dopravy MÚ v Žiline, okresného dopravného inšpektorátu v Žiline ako aj dopravného projektanta.

Cieľom bola obhliadka úsekov, kde by sa mali budúci rok vyznačiť cyklopriktokoridory, ktoré by spájali zatiaľ prvú ucelenú mestskú cyklotrasu H3 (spájajúcu sídlisko Vlčince s centrom mesta) a cyklotrasu V10 (Vlčince – hypertesco), resp. smer Vodné dielo Žilina. Na stretnuté sme boli prítomní aj zástupcovia OZ MULICA. V spolupráci s vyššie uvedenými pracovníkmi sme si prešli jednotlivé úseky, pričom sa navrhli konkrétne riešenia a spôsoby vyznačenia cyklopiktokoridorov.

Pre tých, ktorí nevedia, čo je cyklokoridor: Je to vodorovná dopravná značka, ktorá znázorňuje pohyb cyklistu na vozovke + smer vyznačený za pomoci šípiek. Táto dopravná značka upozorňuje vodičov automobilov, že na danom úseku sa môžu stretnúť s cyklistami. V prípade, že sa cyklista nachádza na ceste, nesmie ho vodič ohroziť. V prípade, že tam cyklista nie je, môže vodič automobilu využiť aj priestor cyklokoridoru na jazdu.

Samotné cyklokoridory sa podľa odhadov odboru dopravy vyznačia až na budúci rok na jar. Tak sme zvedaví!:-)