Doterajšie intenzity cyklistov na vybraných profiloch svedčia o úzkej korelácii medzi intenzitou cyklistov a vrtochmi počasia v Žiline.

Samozrejme nájdu sa takí, čo bicyklujú za každého počasie. Kým minuloročná zima bola ako tak mierna a bicyklovať sa dalo už pekne od apríla, tento rok bol apríl skutočne bláznivý a medziročne sa zaznamenal pokles.

január až máj 2016

 

Pokles bol zapríčinený tým, že tento rok bola zima skutočne mrazivá, s výnimkou mesiaca marec,kedy sa síce oteplilo nakrátko ( a medziročne narástol počet cyklistov,ale iba v porovnaní mesiaca marec 2016 a 2017),ale apríl zase stiahol intenzitu cyklistov dole. Avšak v máji začala intenzita opäť rásť.

janurá – máj 2017

Samozrejme ide o čísla, ktoré zachytili sčítače. V týchto počtoch nie sú cyklisti, ktorí jazdia po chodníku. Teda výsledná hodnota je nutné prenásobiť min. 1,3, v prípade ul. Rudnaya 1,7. Taktiež údaje za máj nie sú ešte úplné.

Samotné hodnoty intenzity za rok 2016 a 2017 ukazujú tieto tabuľky:

Date Hlboka Rudnaya Vysokoskolakov
január 2016 1717 2347 1931
február 2016 2552 3174 3468
marec 2016 4932 4402 6347
apríl 2016 9183 6061 12233
máj 2016 6675 4503 8642
Date Hlboka Rudnaya Vysokoskolakov
január 2017 1127 1756 220
február 2017 1633 2285 1589
marec 2017 5905 4813 8017
apríl 2017 5534 4788 8381
máj 2017 6763 4479 9529

 

Avšak zaujímavé sú maximálne hodnoty, kým minulý rok sa maximálna intenzita cyklistov pohybovala na úrovni 675 za deň (ul. Vysokoškolákov). V máji sme dosiahli maximá a to vyše 850 cyklistov za deň (ul. Vysoskoškolákov).

V prípade sčítača na cyklotrase popri Váhu sú zaujímavé hodnoty najmä počaas víkendov, kedy padali rekordy s hodnotami vyše 1800 cyklistov za deň. Ide ale o víkendové dni,kedy sa potvrdilo, že túto cyklotrasu využívajú najmä na rekreáciu.

Doterajší vývoj intenzity cyklistov za rok 2017
Tagy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *