-12- Bicykel – najvhodnejší spôsob dopravy (Ján Faith)

Dvanástym respondentom cyklu Dvojkolesové rozhovory je pán Ján Faith.

Aký máte vzťah k bicyklovaniu sa? Ako používate bicykel?

K bicyklovaniu mám veľmi kladný vzťah, nakoľko je to ekologický dopravný prostriedok, podporuje fyzickú kondíciu a dá sa prakticky používať od útleho do neskorého veku života. Keďže pochádzam z malého mesta, už od útleho veku som používal bicykel, či už na cestu do školy, na nákupy alebo vo voľnom čase. Síce neskôr počas štúdia v Košiciach som nemal tak často možnosť ho používať (bývanie na internáte), ale v súčasnosti v Žiline ho používam prakticky denne (pokiaľ nie som pracovne mimo mesta). Okrem cesty do práce ho používam na nákupy a voľný čas (záhradkárčenie na blízkom Dubni).

Chodievate do práce na bicykli. Ako často a prečo?

Do práce chodievam na bicykli denne, okrem zimných mesiacov, keď je nepriaznivé počasie a zľadovatený terén. Keďže bývam na sídlisku Vlčince a pracujem vo VÚD na Veľkom Diele, ktorý je vzdialený cca 3 km je tento spôsob dopravy pre mňa najvhodnejším ak nerátam pešiu chôdzu.

Ako sa cítite pri jazde spolu s autami na jednej ceste?

V poslednom období sa v Žiline intenzita dopravy niekoľkonásobne zvýšila, čo spôsobuje, že jazda na bicykli po preplnených mestských komunikáciách je životu nebezpečná. Príčinou je aj negatívny vzťah vodičov k cyklistom, ktorí ich nerešpektujú z dôvodu brzdenia cestnej premávky. Zabúdajú pritom, že cestná komunikácia slúži tak pre motorovú ako aj nemotorovú a pešiu dopravu, ak nie je k dispozícii chodník.

Učili ste svoje deti bicyklovať sa? Ako to dopadlo?

Svoje deti som učil bicyklovať sa už v predškolskom veku. Po počiatočných neúspechoch sa naučili ovládať bicykel a získali k nemu kladný vzťah. V súčasnosti ho využívajú prevažne vo voľnom čase na jazdy v okolí Žiliny (najmä okolo vodného diela), kde sú vybudované krásne a bezpečné cyklistické chodníky.

Keby ste mali čarovný prútik, čo by ste v meste zmenili?

V prvom rade by som pre cyklistov vyhradil a vyznačil na súčasných cestných komunikáciách pruhy pre cyklistov z dôvodu ich bezpečnejšej jazdy. Na vhodných chodníkoch (z hľadiska šírkového usporiadania) by som dopravným značením a pruhmi rozdelil chodník pre chodcov a cyklistov, a to najmä v centrálnej časti mesta, pešej zóne a prepojil centrum s jednotlivými sídliskami tak, aby cyklisti boli oddelení od motorovej dopravy. Dopravnými značkami a jednoduchým vyznačením cyklistických pruhov na chodníkoch by som odbúral súčasný problém parkovania vozidiel na chodníkoch (bez nutnosti budovania nákladných kovových zábran) a naopak tým by som umožnil cyklistom pohybovať sa bezpečne (oddelene od motorových vozidiel).
Do budúcnosti by som okrem obmedzenia vstupu osobných motorových vozidiel do centrálnej časti mesta a preferovaním MHD pred IAD dal vypracovať nový systém organizácie dopravy, ktorý by zahŕňal aj pešiu a cyklistickú dopravu tak v meste, ako aj jej prepojenie na okolité obce. Zaviazal by som dlhodobo vedenie mesta v tom zmysle (bez ohľadu kto je pri moci), aby navrhnutý dopravný systém sa postupne aj vybudoval a nie iba deklaroval, tak ako tomu bývalo doposiaľ. Na základe neho súčasťou rekonštrukcie alebo výstavby novej komunikácie by musel byť aj samostatný cyklistický chodník, alebo minimálne spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, napríklad tak, ako to bolo pri výstavbe napojenia sídliska Vlčince na Košickú cestu a Tesco.

Čo odkážete tým, ktorí nad každodennou cestou do práce na bicykli uvažujú, no ešte nezačali?

Napriek tomu, že ešte nie sú v dostatočnej miere vybudované ucelené samostatné cyklistické chodníky na území mesta, je možné sa už teraz dosť bezpečne pohybovať na Vlčincoch, Hlinách a čiastočne aj na Solinkách. Preto ak pracujete v ich okolí, neváhajte a využite na cestu do práce alebo za nákupmi jeden z najlacnejších spôsobov dopravy – bicykel. Prispejete tak nielen k zlepšeniu stavu ŽP v našom meste, ale aj k zlepšeniu svojho vlastného zdravia aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu.

Ďakujeme za rozhovor.