Bola posledná cyklojazda skutočne posledná?

Ďakujeme všetkým,ktorí sa včera (22.9.2019) zúčastnili na Veľkej jesennej cyklojazde.

Mnohí z nás sa nás pýtate, či bude skutočne posledná.

Myslím, že treba dať veci na pravú mieru. Z pohľadu organizovania cyklojázd má nesporne najväčšiu zásluhu Martin Krištof “Kosťo”, ktorý to ťahal vyše 10 rokov. Keďže z osobných dôvodov sa sťahuje do Bratislavy (aj keď v Mulici bude naďalej pôsobiť), nebude mať čas organizovať veľké cyklojazdy ako doteraz.

Ostatní však zostávame a v organizovaní cyklojázd budeme pokračovať, veríme, že nám zostanete verní!

Spanyolova ulica bola naša