Cyklojazda s diskusiou kandidátov na primátora

Včera 22.9 sa uskutočnila veľká jesenná cyklojazda, ktorá napriek miestami upršanému počasiu neodradila vyše 100 účastníkov, aby si spoločne vychutnali ulice Žiliny z pohľadu bicykla. Trasa prechádzala všetkými najdôležitejšími súčasnými cyklistickými trasami, pričom si účastníci mohli vyskúšať v praxi, čo to znamená neucelenosť dopravnej siete v tomto prípade pre cyklistov. PO pomotaní v centre mesta sa pelotón vydal cez Bulvár a komenského ulici smeromna Vlčince, kde sa napojilna Košickú ulicu. Pocit že sme práve preťali celonárodné cestné spojenie medzi východom a záapdom Slovenska bol zaujímavý. Odtiaľ sme sa opäť vydali cez centrum na Rázusovu ulicu ažna Staniocu Záriečie, kde od 19 hodiny prebiehala debata s kandidátmi o post primátora mesta Žilina.

Diskusie sa zúčastnili pán Ing.Comorek, pán Mgr.Barčík, pán Ing.Belinský a súčasný primátor Žilina pán Ing. Choma. Diskusia prebiehala na tému cyklodopravy, ale načali sme jednak oblasť dopravnej situácie v meste, kde sa zúčastnení zhodli, že situácia je kritická. Na otázku prečo si myslia, že práve cyklodoprava potrebuje podporu uviedli ako jeden z dôvodov narastajúce využívanie cyklistov (fakty zo sčítačov) ako aj potreby koncepčného prepojenia jednotlivých mestských častí. V otázke parkovania a riešenia redukcie individuálnej automobilovej dopravy sme moc nedostali uspokojivé odpovede až na konštatovanie, že autá hlavne z centra mesta je nutné vylúčiť. Z jednotlivých postrehov kandidátov možno spomenúť pripomienku pána Comorka na nebezpečnú situáciu v meste, kedy on osobne vníma súčasné zrealizované cyklotrasy ako nebezpečné. Pán Belinský upozornil na nutnosť prepojenia najmä mestskej časti Brodno a vytvorenia cyklotrasy popri Rajčianke. Pán Barčík zdôraznil nutnosť vytvárať paralelné komunikácie pre peších a cyklistov, tak aby dokázali pritiahnuť viacero obyvateľov. Súčasný primátor pán Choma predstavil svoj plán zrealizovať ďalšie cyklotrasy, pričom podotkol, že plán kadiaľ majú cyklotrasy ísť už je, tak stačí ich už len budovať. Predstavil taktiež svoju víziu zriadenia verejných bicyklov po meste Žilina. Diskutéri sa taktiež nevyhli vzájomnej konfrontácii, či už v oblasti proklamovanej bezplatnej MHD, resp. problematike parkovania. Spestrením diskusie bol mini cyklokvíz so 6 otázkami, kde diskutéri mohli preukázať svoje znalosti z oblasti pravidiel cestnej premávky ako aj súčasného stavu cyklodopravy v Žiline. Na záver sa taktiež čítali otázky od divákov pre kandidátov na primátora.

Záverom možno podotknúť, že diskusia prebehla korektne, takže kto sa zúčastnil mohol si urobiť vlastný názor.