Cykloturisticky ladená malá májová cyklojazda (fotoreportáž)

Aj napriek „aprílovému“ počasiu, ktoré každú chvíľu hrozilo prehánkou, krupobitím alebo búrkou, sa zišla hŕstka 6-tich cyklonadšencov zo Žiliny na malej májovej cyklojazde. Keďže v pláne bolo prejsť ešte neprebádané časti Považského Chlmca a predovšetkým navrhované úseky cyklotrasy v tejto mestskej časti, pridala sa k nám aj pani poslankyňa Anna Smikoňová a pán Jozef Badáni.

Mnohí vieme, že prepojenie centra Žiliny s Budatínskym zámkom a parkom ako aj existujúca cykloturistická trasa vedúca cyklistov v Považskom Chlmci po stále rušnej ceste druhej triedy (II/507) do Bytče, patria k veľmi problematickým miestam. Preto sme si s miestnymi aktivistami tieto úseky prešli, aby nám ukázali ich návrhy a možnosti riešenia ťažko prejazdných miest. A to sme veru netušili, aké nové krásne zákutia blízko Žiliny objavíme, ktoré by stáli za to sprejazdniť kvalitnými, keď už nie cyklodopravnými aspoň cykloturistickými trasami, vedúcimi po bezpečnom a kvalitnom povrchu.

Na nasledovným fotkách priblížime aspoň trochu miesta, ktorými sme prechádzali ako aj problémy, ktoré by na nich bolo potrebné odstrániť.

 • Koniec cyklochodníka v centre Budatína pri pamätníku a jeho navedenie do podchodu popod cestu I/11. Nachádza sa tu nový cyklosmerovník ako aj dopravná značka ukazujúca smer k Budatínskemu zámku. Potiaľto to má cyklista celkom jasné.

 • Podchod popod cestu I/11 v Budatíne, jeho bezbariérová časť. Je nový, priestorný, akurát v najkritickejšom mieste bezbariérovej časti, v mieste ohybu chýba osvetlenie. Taktiež pri vyústení bezbariérovej časti podchodu na cestu chýba navigácia napr. aj pre cyklistov, ako sa dostať k Budatínskemu hradu. Značenie sa nachádza len pri vyústení schodov pre chodcov.

 • Vyústenie schodov z podchodu popod cestu I/11 v Budatíne a napojenie na chodník po moste ponad železničnú trať. Je to zároveň aj jedna z možností vedenia cyklotrasy do Budatínskeho hradu. Je tu však úzky a na začiatku neprehľadný chodník.

 • Úzky a neprehľadný chodník, na ktorom je navyše jazda na bicykli nelegálna, keďže chýba patričné dopravné značenie. Taktiež nad umiestnením zvodidiel v tejto časti chodníka mi ostáva stáť rozum Koho majú ochrániť?

 • Toto už je most s chodníkom ponad Kysucu, prepájajúci Budatín s Považským Chlmcom. Ide o jediný možný prechod aj pre cyklistov. Hoci na stĺpe je vyznačená maľovaná cykloturistická značka, legálny prejazd na bicykli po tomto chodníku, ktorý je pomerne úzky nie je možný (chýba dopravné značenie). Takže cyklisti, šup na pomerne stále frekventovanú cestu I/11 smerujúcu do Bytče. Po nej je vlastne oficiálne vedená aj cykloturistická trasa, s čím mnohí miestni obyvatelia nesúhlasia. Na poslednom Cyklofóre v Žiline však prítomní zástupcovia ZSK spomenuli, že sa plánuje rozšírenie cestného mosta ponad Kysucu o dostatočne široký chodník ako pre chodcov tak aj pre cyklistov. Tak uvidíme.

Miestni obyvatelia však navrhujú buď urobiť premostenie Kysuce pri jej sútoku s Váhom na rohu Budatínskeho parku, čím by nedávno otvorená cyklotrasa spájajúca hrad Strečno s Budatínskym hradom mohla  následne pokračovať k bývalej Lodenici (teraz Liečebňa) a Strelnici. Druhou alternatívou je upraviť súčasný nespevnený chodník vo svahu Chlmeckéh kopca, ktorý vedie z P.Chlmca po pravom brehu Kysuce až k Liečebni. Ten je však v súčasnosti použiteľný akurát pre odvážnejších single-trekistov ako vidieť na fotkách.

 • Tu sme už na protipovodňovej hrádzi Kysuce na pravom brehu, vedúcej od cestného mosta ponad Kysucu k Chlmeckému kopcu. Hrádza je veľmi dobre prejazdná, s osadenými lavičkami, akurát by občas trebalo ostrihať do cestičky zasahujúce kríky

 • Porada pred začiatkom single-treku pri Chlmeckom kopci, na pravom brehu Kysuce. Single-trek vedúci popod Chlmecký kopec predstavuje významnú skratku pre peších aj cyklistov z Považského Chlmca ku Liečebni a Strelnici. Oveľa dlhšia cesta vedie okolo skládky odpadu.

 • Pán Jozef Badáni si dokumentuje kritické miesta single-treku vo svahu Chlmeckého kopca nad riekou Kysuca, oproti Budatínskemu parku. Aktivitsti z P.Ch. plánujú toto leto začať s rozširovaním hlineného chodníka, s úpravou jeho povrchu do bezpečnejšieho a prejazdnejšieho stavu vrátane výsadby drevín, ktoré by zabránili ďalšej erózii svahu. Držíme palce.

 • Sútok Váhu a Kysuce, miesto odkiaľ je už niekoľko rokov plánované premostenie pre chodcov a cyklistov ponad Kysucu na stranu Chlmeckého kopca (zaznačené aj v ÚPN).

 • Cestou sme „stretli“ aj túto nádhernú vraj 200-ročnú vŕbu. Nádherné miesto na opekanie s výhľadom na sútok Váhu a Kysuce.

 • Ako v pralese. Predierali sme sa cez záplavu dvojmetrových invazívnych rastlín, ale miestni nás ubezpečovali, že by stačilo jedno prerezanie krovinorezom a ukázala by sa nám krásne široká cestička vhodná aj pre cyklistov.

 • A zrazu, ajhľa, civilizácia v podobe pekne upraveného prostredia v okolí strelnice a bývalej Lodenice (teraz Liečebňe) vrátane komfortnej asfaltovej cesty.

 • Takáto úžasná cesta vedie od Strelnice ku skládke odpadu v P.Ch. okolo Chlmeckého kopca. Široká, komfortná, stačilo by akurát zasypať diery troškou makadamu a máme peknú cyklotrasu vedúcu pozostatkami lužných lesov s úchvatnými výhľadmi napríklad aj na sútok Váhu a Rajčianky.

 • A sme na rohu žilinskej skládky odpadu. V priamom smere pokračuje cesta okolo Váhu, cez majetky Povodia Váhu až k umelým rybníkom pri Divinke, po ktorej by miestni Chlmčania radi videli v budúcnosti oficiálne vedenie modrej cykloturistickej trasy, ktorá je v súčasnosti trasovaná po hlavnej ceste I/11, teda starej ceste do Bytče. Žiaľ pre iné záujmy mesta (plánovaná ťažba štrku a umiestnenie skládky bioodpadu) sa ich návrh nepodarilo presadiť ani do nedávno schváleného ÚPN mesta Žilina.

 • A na záver krásnej májovej cyklojazdy zaslúžený oddych v pohostinstve na miestnom futbalovom ihrisku, kde sa bude čoskoro konať súťaž v americkom futbale

Ďakujeme našim sprievodcom z Považského Chlmca, pani Anne Smikoňovej a pánovi Jozefovi Badánimu.

Autor: Soňa Šestáková