Hlasovanie v súťaži Cykloelegancia začalo

Prihlasovanie fotografií do súťaže Cykloelegancia sa skončilo. Celkovo sa zapojilo 46 súťažiacich, za ktorých môžete hlasovať a vyhrať tak zaujímavé ceny. Hlasovanie končí 22. mája a súťažiaci s najvyšším súčtom hlasov (bodov) vyhráva.

Sledujte priebeh súťaže, a ak to bude potrebné, zalobujte u svojich známych, priateľov, kolegov z práce, spolužiakov, nech hlasujú za vášho favorita.

Týmto ďakujeme sponzorom a mediálnym partnerom za spoluprácu.