Koridory pre cyklistov na ulici Suvorovova – Fándlyho – Komenského


Cyklisti v Žiline si mohli všimnúť nové vodorovné dopravné značenie, tzv. koridory pre cyklistov, ktoré vedú z ulice J.Fándlyho smerom na ulicu Suvorovova (a opačne) v dĺžke cca.200m. Táto zmena organizácie dopravy je prvou časťou úpravy križovatky v prospech cyklistov. V septembri očakávame, že sa na križovatke vyznačia predsadené pruhy pre cyklistov ako prvé v Žilinskom kraji. V praxi to bude znamenať, že cyklisti sa pred semafórom (svetelne signalizačným zariadením SSZ) budú radiť pred automobily ako prví. Prečo práve táto križovatka? Križovatka bola vybraná po konzultácií s dopravným inšpektorátom v Žiline, ako aj mestským úradom ako pilotná križovatka s predsadenými pruhmi. Overiť sa má na nej správanie cyklistov ako aj ostatným účastníkov cestnej premávky. Navyše na tejto križovatke môžeme nájsť prvé smerové dopravné značenie pre cyklistov. Škoda, že len okrem strohého “H1” sa na dopravnej značke neuviedol aj smer a kilometráž ako je tomu opačne, resp. cieľ cyklotrasy H1, teda napr. Závodie alebo Hájik. Práve Hájik predstavuje jedno zo sídlisk, ktoré má okrem iných sťažený prístup do centra mesta pre cyklistov. Preto je samotná cyklotrasa H1  vedená cez podchody popod Rondel. Navyše sa napája na cyklotrasu H2 (Solinky – centrum), ktorá sa nachádza na Bulvári (ul.A.Bernoláka). Ide samozrejme o čiastkový úsek a naším prianím by bolo, aby sa postupne vytvorila súvislá cyklistická trasa z Hájika do centra mesta, resp. s prepojením na ostatné cyklotrasy. Samotné koridory pre cyklistov predstavujú akési optimálne vedenie stopy pre cyklistu v premávke a vyznačuje sa najmä tam,kde šírkové pomery neumožňujú umiestnenie cyklopruhov alebo samostatnej cestičky pre cyklistov. Reálne totiž popri nich parkujú automobily. Pre motoristov predstavujú informáciu o tom, že na ceste sa pohybujú cyklisti, pričom po koridore môže s autom ísť, avšak ak je na ňom cyklista, nesmie ho ohroziť.