Nový sčítač na estakáde smerom do Budatína

Nový cyklosčítač bol osadený na ceste pre cyklistov a chodcov na estakáde smerom do Budatína z Kysuckej cesty. Mesto tak môže využívať ďalšie dôležité dáta o počte a smerovaní cyklistov. zatiaľ prvé údaje o cyklistoch ukazujú, že cyklotrasa sa hojne používa.

Zatiaľ len niekoľko dňové údaje o cyklistov

Ostatné cyklosčítače išli do servisu, keď fungovali cez 10 rokov ako prvé na Slovensku.