Po prvý raz v kancelárii nového primátora

Vo štvrtok 25. augusta sme sa po prvý raz stretli s Igorom Chomom po jeho zvolení za primátora Žiliny v minulom roku. Na rokovaní boli prítomní aj jeho spolupracovníci z dopravného, stavebného oddelenia a odd. životného prostredia.

Ako prvé sme primátorovi predložili návrh drobných opatrení v dopravnej infraštruktúre mesta v prospech cyklistov, ktoré sme vopred prediskutovali s vedúcim Oddelenia dopravy Igorom Liškom a dopravným policajtom Pavlom Mihálkom. Ide o povolenie vstupu cyklistov do pešej zóny na námestí Andreja Hlinku, legalizáciu pohybu cyklistov po dostatočne širokých chodníkoch na Hlinskej (popri Internátoch od ZŠ V. Javorku po Billu) a Obvodovej ulici (od Lidla ku Solinkám) a o vyznačenie cyklopiktokoridoru (vodorovné dopravné značenie na ceste) na ulici sv. Cyrila a Metoda na Vlčincoch prepájajúceho cyklotrasu H3 z Hlbokej cesty s nadjazdom pri Celulózke, čo je vlastne súčasť trasy V10. Pán primátor uviedol, že s návrhmi nemá problém súhlasiť, keď všetky príslušné zložky nemajú výhrady. Treba ich ešte predložiť poslancom za príslušné mestské časti a ak sa ani oni nepostavia proti, tak možno návrhy zrealizovať.

Najostrejšie sledovaná je zrejme legalizácia pohybu cyklistov po Hlinkovom námestí. Po nedávno avizovanej príprave zákazu je to teda dobrá správa. Zároveň však treba apelovať na všetkých cyklistov pohybujúcich sa po tomto námestí a aj inde po spoločnom priestore s chodcami, aby sa pohybovali primeranou rýchlosťou a neohrozovali chodcov. Práve kolízie schodcami sú totižto najčastejšími zámienkami pre obmedzenie pohybu cyklistov v pešej zóne. Bola by škoda, keby niekoľko nezodpovedných počinov pokazilo reputáciu všetkých cyklistov v meste a vynútilo si obmedzovanie ich pohybu.

Ďalej sme rozoberali nedávno vybudovaný cyklopruh na Bulvári, jeho prednosti a nedostatky, rozprávali sa o činnosti OZ MULICA a zbežne aj opripravovanom Týždni mobility. K cyklopruhom na Bulvári mesto plánuje ešte doplniť stojany na bicykle, pričom vzali na vedomie náš návrh stojanu, ktorého tvar vyhovuje cyklistom najlepšie (pozn.: nie sú to tie stojany v kombinácii so smetným košom, ktoré vyzerajú síce esteticky, ale pre väčšinu cyklistov sú nepraktické a nepoužiteľné).

Aký máme zo stretnutia dojem?

Pán primátor pôsobí dojmom nekonfliktného človeka, ktorý sa snaží vyhovieť. Na druhej strane nám však chýba komplexnejší prístup jeho a jeho spolupracovníkov k riešeniu tejto problematiky ako aj úprimnejší záujem o spoluprácu v tejto oblasti. Partneri si síce vypočuli aj naše pripomienky a žiadosti, napríklad k cyklotrase na Bulvári ohľadom nekvalitného povrchu a nevhodne umiestnených značiek, no zaujali k nim skôr rezervované stanovisko a budú konať najskôr podľa toho, ako oni uznajú za vhodné. Obmedzený čas stretnutia nám nedovolil v dostatočnej hĺbke sa porozprávať o strategických zámerochspolupráce nášho OZ s Mestom Žilina do budúcnosti. Náš návrh o zriadení poradného orgánu (cyklokomisie) na prípravu ďalších riešení v prospech zdravej mobility v meste sa žiaľ nestretol s kladnou odozvou. Bola nám však ponúknutá možnosť konzultovať a podávať akékoľvek návrhy a riešenia na vedúceho Odboru dopravy.

Na záver chceme dodať, že našou snahou je spolupracovať s každým, bez ohľadu na politické zameranie, keďže pre nás je dôležitý postoj partnerov k zdravej mobilite a zmenám v meste. Budeme sa o to snažiť aj naďalej, hoci to teraz vyzerá, že to pôjde oveľa ťažšie ako v minulých rokoch.

Zapísal: Michal Žarnay. Na stretnutí boli aj Soňa Šestáková a Marián Gogola.