Pomôžte nám zaviesť nové cykloznačky

Po relatívne úspešnom pripomienkovaní zákona o cestnej premávke č. 8/2009, vyšiel minulý týždeň návrh novely vyhlášky, ktorá predmetný zákon upravuje. Ide o vyhlášku č. 9/2009. Nejdem vás tu zaťažovať právnickými formuláciami. V skratke chceme pripomienkovať túto vyhlášku s tým, aby sa do nej zakomponovali niektoré nové dopravné značky, ktoré by uľahčili život cyklistom.

K tomu, aby začali našu pripomienku brať vážne, potrebujeme vyzbierať 500 podpisov. Svoj súhlas môžete potvrdiť na stránke Changenetu, pričom do úvahy sa berú aj elektronické podpisy.

Text hromadnej pripomienky, ktorú môžete podporiť i elektronicky.

Vopred ďakujeme.