Prezentácia nových cyklotrás na mestskom úrade

Včera sa mestskom úrade prezentovalo nové dopravné značenie ako aj návrh zmeny organizácie cyklotrás za účasti zástupcov mesta, kraja ako občianskych aktivistov a nás.
Výstupy predstavil dopravný urbanista Adolf Jebavý z Brna, ktorý nám priblížil návrh projektovej dokumentácie pri riešení napojenia cyklistických trás v smere od Hlinková námestia na Vodné dielo.
Návrh počíta s povolením obojsmerného prejazdu cyklistom,pričom parkovanie sa bude riešiť paralelne a taktiež počíta s prepojením centra mesta a Vodného diela inovatívnym spôsobom,tak aby bola cyklotrasa pre cyklistov atraktívna. Mimochodom táto cyklotrasa je v lete veľmi populárna s cca.1000 cyklistov denne.


Naviac bol predstavený návrhy zmeny dopravného značenia na ulici Hlboká na konci, od ul.J.Kráľa, ktoré je v súčasnosti nebezpečné.
Prítomní sa pýtali, čo prinesie táto zmena, pričom je nutné povedať, že projektová dokumentácia je už odsúhlasená aj políciou. V súčasnosti sa budú zháňať financie na jej realizáciu, tak aby sa mohla cyklotrasa zrealizovať.
V prípade budúcich návrhov sme vyslovili presvedčenie, že sa budeme môcť participatívne vyjadrovať aj k projektovým dokumentáciám, ktoré dá mesto spracovať.
V súčasnosti je vybudovaný iba 500 metrový úsek z plánovaných 2,7 km novej trasy, pozri obrázok (zelená súčasný stav, fialová plán).
Štefánikova — súčasnosť