Trošku sme sa zahrali na koscov:-)

Krátky úsek chodníka od kostola sv.Štefana v Závodí popri Areáli pluku špeciálneho určenia J.Gabčíka býva každoročne zarastený prerastajúcou zeleňou. Kým úsek popri hlavnej ceste na rondel sa akotak kosí, horšie je to s úsekom,ktorým sa pokračuje popri plote k Stanici Záriečie.

Úsek chodníka pred a po kosení

Keďže sa prvý úsek kosil (asi náj -jún), predpokladali sme, že sa tak stane aj na celom úseku. Nakoniec sme to vzali do vlastných rúk a kosou sme aspoň pokosili trávy a rastliny,ktoré presahovali do chodníka. Tam sa už skutočne niekedy nedalo ísť vedľa seba,ale museli ste ísť za sebou.

Samozrejme, ale neplánujeme kosiť zeleň po celej Žiline:-)