Výsledky súťaže Zelená Žilina za mesiac jún

Na nasledujúcom grafe môžete vidieť priebežné výsledky súťaže Zelená Žilina za mesiac jún. Znázornený je priebeh ekociest.

Prosíme tých, ktorí ešte neposlali výsledky, aby tak urobili do 6. 7. 2012!

Prvých 5 osôb, čo dochádzalo ekologicky celý mesiac:

  1. Hanka B.
  2. Tatiana Š.
  3. Jozef K.
  4. Tomáš O.
  5. Július J.