Zatvára sa podjazd na Kysuckej. Je mesto pripravené na kolaps dopravy?

Dnes oficiálne zatvorili podjazd na ul.Kysucká z dôvodu rekonštrukcie železničnej stanice Žilina. Mesto tak čakajú dopravné obmedzenia, ktoré populárne určite nebudú.

Samozrejme, rekonštrukcia sa plánovala už dlhšie, oznámil ju aj minister dopravy A. Doležal. Mesto pripravilo zmenu organizácie dopravy presmerovaním na iné ulice.

Otázkou je však fakt, či mesto nemohlo aj v spolupráci so štátom aj krajom pripraviť lepšie na túto situáciu.

Kolabovať bude hlavne automobilová doprava, ktorá už v súčasnosti spôsobuje problémy. Z tohto dôvodu mohli byť pripravené alternatívne riešenia najmä pre ľudí prichádzajúcich od Kysúc. Pre Žilinu je v súčasnosti dôležité,aby sa vnútorná doprava nezahusťovala autami. Teda zbožným prianím by bolo, aby tí ktorí cestujú z Kysúc a okolia nepoužívali auto. V tomto prípade mohla väčšiu úlohu zohrať verejná osobná doprava cez integrovaný dopravný systém, o ktorom podľa nás, moc vodičov ani netuší. Význam by práve v tomto období mali aj parkoviská Park and Ride (aj keď len dočasné), ktoré mohli byť na vstupe do mesta. Podporiť sa mohla aj kombinácia používania bicykla a VOD.

Uvidíme, teda ako to celé dopadne.