Na deň detí sme sa stretli s prorektorom Žilinskej univerzity, profesorom Jánom Čelkom, členom dopravnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve s hlasom poradným. Diskutovali sme o cyklistike a jej úlohe v meste, v územnom plánovaní, a v mysliach ľudí. Cieľom stretnutia bolo zoznámenie sa a úvodná výmena názorov o pripravovaných riešeniach cyklodopravy v Žiline.

Diskusia sa viedla hlavne okolo otázky oddelenia cyklotrás od súčasných ciest a ich priradenia viac ku peším, respektíve, v lepšom prípade, na samostatné cyklo-chodníky, tak ako je to v súčasnosti navrhnuté v územnom pláne mesta. Daný plán obidvom stranám vyhovuje, avšak problémom je jeho pomalá realizácia. Územný plán má byť realizovaný približne do roku 2020, na čo sa nám nechce čakať. Preto sa najostrejšia výmena názorov niesla okolo navrhovaných riešení integrovania cyklistiky do súčasných cestných komunikácii. K tomuto mal pán profesor Čelko vo všeobecnej rovine určité výhrady, ako aj k jazde cyklistov na chodníkoch a v peších zónach, hlavne pre možné ohrozenie detí a pomalších chodcov.

Podľa nás samostatné cyklotrasy (iba pre cyklistov) nedokážu uspokojiť základné potreby cyklistov, t.j. presun z ľubovoľného miesta na iné ľubovoľné miesto v meste, pretože cyklista vždy bude nútený používať aj klasické cesty. Bez integrácie si motoristi na cyklistov nikdy nezvyknú a bude naďalej dochádzať ku kolíziám. Profesorovi Čelkovi sme preto podsúvali návrhy plošných riešení mestskej cykloinfraštruktúry, ktoré by boli aj menej finančne náročné, ako samostatné cyklo-chodníky (jednalo sa najmä o piktogramy, t. j. o vyznačenie cyklo-značiek na povrchu bežnej cesty).

Dohodli sme sa na častejšej vzájomnej komunikácii pri ďalších návrhoch riešení pre cyklistov. Budeme hľadať spoločnú reč naďalej.

Stretnutie o budúcnosti cyklistickej infraštruktúry v Žiline
Tagy:    

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *