Ako Haarlem pretvára svoje ulice na ulice bez áut

Mesto Haarlem (160 tis.obyv) nachádzajúce sa 20 km od Amsterdamu môže byť zaujímavé aj pre naše mesto. V rámci centra vytvoril uličný koncept autoluw, čo by sa sa dalo preložiť ako low car koncept alebo po slovensky málo/menej aut na uliciach. Namiesto rečí asi najlepšie výsledok povedia fotky. Však posúďte sami.

No u nás by sme mali strach,kde sa podejú všetky tie autá, však?