Aký je podľa Vás postoj samosprávy k cyklodoprave v Žiline?

Na portáli cyklodoprava.sk bola prednedávnom zverejnená otázka, ktorou sme sa Vás pýtali, aký je postoj samosprávy v oblasti cyklodopravy. Do prieskumu sa zapojili občania zo 17 miest a obcí Slovenska.

K dispozícii boli tieto možnosti:

Respondenti zo Žiliny (celkovo 22) odpovedali nasledovne:

  • 50 % si myslí, že postoj samosprávy je neutrálny,
  • 50 % si myslí, že postoj samosprávy je skôr deklaratívny, teda, že sa cyklodoprava podporuje skôr verbálne, ale reálne sa toho robí málo.

Čo znamená, že žiadna sláva… Snáď sa kompetentní prebudia.