Cyklisti sa prebúdzajú

Okrem zlepšenia počasia nám pribúdajú aj cyklisti v Žiline. Okrem tých celoročných, ktorí jazdili aj počas zimy je možné vidieť aj nárast cyklistov sezónnych, ktoré zaznamenali automatické sčítače. Ak by ste sa pozreli na január alebo február na výstupy zo sčítača Vysokoškolákov, možno by Vás zaujalo, že tam kvázi nikto nejazdil. Avšak skutočnosť je taká, že cyklisti jazdili, avšak po iných trasách, keďže cyklotrasa na Vysokoškolákov nebola udržiavaná počas zimy. To svedčí o celkom zaujímavom prístupe správcu komunikácii. No ale tešme sa, že sa nám oteplilo a je opäť bicyklovateľné počasie.

Vysvetlenie ku grafu: Modrý stĺpec sú cyklisti + chodci dokopy.

Pozrite si kompletné dáta zo sčítačov.