Kde by ste chceli cyklotrasy a chodníky? Vaše návrhy.

Minule sme sa vás pýtali, kde všade by ste chceli cyklotrasy a zlepšenie podmienok pre cyklistov. Takisto nám dávate podnety aj pre chodníky, priechody pre chodcov.

Máme už od vás cez 30 lokalít na zlepšenie. Pozrieť si ich môžete na nasledujúcej mapke, pričom ich budeme aktualizovať podľa vašich pripomienok. Rozdelili sme ich farebne na nízkonákladové (zelená farba) a červenou farbou viac nákladnejšie.

Samozrejme, môžete stále prispievať cez tento link:

https://forms.gle/as4mU81SSMX6SRxF8