Januárové číslo Cyklistickej dopravy

Prinášame vám januárové číslo Cyklistickej dopravy, v ktorom nájdete napríklad:

Ako vážne to myslí Írsko a Dánsko s cyklodopravou

Lokality so smrteľnými nehodami cyklistov v SR

Aké novinky priniesol britský zákon o cestnej premávke pre cyklistov

Oulu preferuje cyklistov na križovatkách

Ako hodnotia niektoré osobnosti v cyklodoprave uplynulý rok a čo očakávajú od nového

Berlín pripravuje referendum o meste bez aut

a oveľa viac…