Mesto zverejnilo svoj Zelený akčný plán

Mesto Žilina si v rámci projektu CentralMeetbike dalo vypracovať Zelený akčný plán, ktorý by mal byť akousi “cestnou mapou”, ktorá by mala pomôcť pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov. Akčný plán je rozdelený na analytickú časť, kde sa analyzuje, to čo už vieme:-).

V strategickej návrhovej časti sú popísané aj konkrétne opatrenia, ktoré by mesto malo realizovať, aby sa zlepšili podmienky pre cyklistov. Medzi nimi je napr. návrh budovania nových cyklotrás, zlepšenie podmienok pre cyklistov na križovatkách, pravidelné získavanie dát o cyklistoch, propagácia a kampane na podporu ekologických druhov dopravy a pod. Je to dokument, ktoré by si malo mesto pravidelne aktualizovať podľa potrieb občanov.

No sme zvedaví, do akej miery sa podarí mestu tento plán napĺňať.

Samotný Zelený akčný plán si môžete pozrieť tu.