Výsledky súťaže Zelená Žilina 2012

V piatok, 16.novembra sa v Hoteli Dubná skala uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za ekologicky mobilitnú súťaž Zelená Žilina, pričom tento rok prebehol už tretí ročník tejto súťaže. Nechceli sme, aby to bola nárazová súťaž typu “Na bicykli do práce! na jeden deň “, ale aby súťažiaci mohli súťažiť počas dlhšieho obdobia, preto sa súťažilo od mája do septembra. Tým sme mohli odmeniť tých, ktorí reálne ekologicky do práce cestujú a to nielen pre súťaž, ale aj z hľadiska svojich každodenných prepravných návykov. Tým nepriamo vplývajú aj na životne prostredie, pričom výhody z toho nemajú prakticky žiadne a preto sme ich chceli aspoň takouto formou odmeniť.

Z prvotne 53 zaregistrovaných súťažiacich nám pravidelne posielalo výsledky len 40 z nich. Aj keď sa mohlo súťažiť aj za tímy, tento rok sme nemali prihlásené žiadne tímy. Súťažiaci celkovo prešli 8360 ekokilometrov. Ak by sme to prepočítali na ušetrené emisie CO2, tak by to v porovnaní s osobným automobilom, ktorý vyprodukuje priemerne 160g CO2 na km, predstavovalo ušetrenie o 1,3 tony CO2. Dúfame, že raz v Žiline budú aj spoločnosti samé o sebe odmeňovať zamestnancov, ktorí cestujú ekologicky, ako je to napríklad v Rakúsku, Nemecku alebo Holandsku.

Z hľadiska najväčšieho počtu ekodní zvíťazil pán Milan Holúbek (103). Z hľadiska najazdených kilometrov pán Dalibor Sýkora, ktorý najazdil vyše 810 km na bicykli. Súťažiace s najväčším počtom jázd MHD boli Janka Kuciaková a Hanka Boďová, ktoré získali aj štvrťročný, resp. mesačný predplatný lístok na MHD, ktorý im osobne odovzdal pán Ing. Ján Šimko z DPMŽ. Za kníhkupectvo Artforum odovzdával ceny pán Ján Ničík.

Ostatní súťažiaci, ktorí získali zaujímavé ceny boli: Tatiana Šidlovská, Edita Pecárová, Jozef Kobolka, Ivan Nedeliak, Irenka Gažúrová, Zuzana Martinusíková, Martin Gábor, Tomáš Ontko, Peter Čerňanský, Milan Holúbek, Dalibor Sýkora, Jana Gáborová.

Foto: Michal Kolárik.

Navyše sme z prítomných vyžrebovali jedného výhercu, ktorý vyhral slávnostnú večeru v Hoteli Dubná skala. Vyžrebovanou bola pani Hanka Boďová.

Výhercom srdečne gratulujeme a dúfame, že sa zúčastnia aj na budúci rok.

 

Poďakovanie patrí aj našim sponzorom a to menovite:

  • Hotel Dubná Skala
  • Žilinský večerník
  • Mestská plaváreň Žilina
  • Mestské divadlo Žilina
  • kníhkupectvo Artforum
  • DPMŽ Žilina

 

 

Tých, ktorí si ceny osobne neprevzali prosíme, aby tak urobili, alebo nás kontaktovali do konca novembra. Menovite ide už len o Petra Čerňanského.

 

Napísali o súťaži: zilinadnes.sk