Podporte Mulicu 2% z Vašich daní

Chceli by ste podporiť viac ekologickej dopravy v Žiline? OZ MULICA chce aj v tomto roku naďalej pracovať na zlepšení ekologickej mobility pre občanov, preto by sme Vás radi poprosili o 2% z Vašich daní.

Naše združenie prepája odborníkov a aktivistov z rôznych oblastí, či už kultúra, doprava, vzdelávanie, informačné technológie a týmto sa snaží riešiť problematiku ekologickej dopravy z viacerých pohľadov a zainteresovaných strán. OZ MULICA sa dlhodobo (už od roku 2007) snaží o to, aby sa aj v Žiline budovali nové cyklotrasy, chodci mali kade bezpečne prechádzať, podporovala sa MHD a vytváral sa atraktívny a pekný priestor pre život.

Z našich akcií vyberáme:

Tento rok chceme pokračovať v mnohých vyššie uvedených aktivitách. V pláne máme predovšetkým osadenie ďalších cyklostojanov v meste a navrhovanie nových opatrení v cyklistickej infraštruktúre.

Ako nás podporiť?

Potvrdenie od zamestnávateľa treba doručiť spolu s vyhlásením do 30.4.2013 na daňový úrad podľa miesta bydliska. Formuláre si môžete stiahnuť na uvedených odkazoch.

Ak máte priateľov a známych, ktorí by nás mohli podporiť, povedzte im o nás.

Ďakujeme.