Štefánska mini cyklojazda 2018

Na Štefana sme uskutočnili mini štefanskú cyklojazdu a symbolicky sme ju zakončili pri kostole sv.Štefana v Žiline-Závodí.