Uzavretá ulica a parking day v Žiline.

V piatok 18.9 sa v spolupráci s mestom Žilina realizovali akcie na uzavretej ulici (Nám.A.Hlinku a časť ulíc V.Tvrdého) síce len na pár hodín, ale bolo vidieť, že autá sa s tým veľmiťažko vyrovnávajú:-).

Akciu slávnostne otvoril primátor Žiliny, pán Peter Fiabáne, ktorý vyslovil túžbu, aby sa diskusia vereného priestoru uberala aj k inému využitiu ako iba pre autá.

Na ulici sme pre vás pripravili demoukážku ochranného pruhu, ktorý je možné navrhovať pri stiesnených podmienkach na uliciach.

Princíp ochranného pruhu je, že auto môže ísť vedľa cyklistu v ochrannom pruhu, ale nákladné auto alebo autobus už môže zasahovať aj do tohto cyklopruhu, ale musí ísť za cyklistom.

Taktiež ste si mohli dať skontrolovať bicykel v stánku OZ MULICA. Účastníci mohli pripomienkovať kritické miesta na dopravnej infraštruktúre z pohľadu cyklistov a chodcov.

Deti si mohli zahrať šachy alebo futbal.Nové možnosti bývania prezentovala skupina Istrofinal.

Stánok katedry cestnej a mestskej dopravy prezentoval výskum v oblasti mobility.

Akciu vhodne dopĺňali umelecké vstupy CVČ Spektrum s folklórnymi vystúpeniami ako aj Tanečné divadlo Diana.

 Verím, že sa podarí zorganizovať uzavretie ulice pre ľudí aj v nasledujúcom roku.

Foto: autor M.Bolo https://photos.app.goo.gl/cvYQixpgsYux7fw97