Vývoj cyklistov do mája, prekvapil sčítač na Borovej

Zdá sa, že máme nového šampióna v prípade lokalít s meranými intenzitami cyklistov. Sčítač na Borovej ulici vykazuje vyššiu intenzitu cyklistov ako napríklad dovtedajší rekordér a to sčítač na ul.Vysokoškolákov.

Samotné údaje od začiatku roka si môžete pozrieť tu:

V porovnaní s rokom 2020 je na uliciach Vysokoškolákov a Hlboká (ostatné sa nedajú porovnať, lebo nefungovali alebo neboli osadené lokality, prípadne sa servisovali) o 15 % cyklistov viac, oproti roku 2021 o 7 % viac a v roku 2019 o 4 % viac.