Webová stránka časopisu Cyklistická doprava

www.mulica.sk/cyklisticka_doprava

Cieľom časopisu je priblížiť odbornej ako aj širokej verejnosti trendy, ktoré sa týkajú cyklistickej dopravy. Z pohľadu výmeny skúseností bude iste zaujímavé sledovať informácie zo sveta, ktoré nás môžu inšpirovať.

Časopis vychádza mesačne pričom sa zaoberá týmito oblasťami:

  • cyklistická infraštruktúra
  • vzťah verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy
  • zásady navrhovania
  • legislatívny rámec cyklistickej dopravy
  • cyklistický aktivizmus