Zábrany na cyklocestičke popri Váhu sú odstránené

Boli sme šťastní, keď sa vyasfaltoval úsek popri druhej strane Váhu smerom k Vodnému dielu Žilina.

Pôvodný stav po vyasfaltovaní 2019

Šokovalo nás, keď sa na cyklocestičke objavili zábrany, ktoré akože mali zabrániť cyklistom, ak by sa valila voda z odvodňovacieho kanála spod cesty Ľavobrežná. Cyklisti vtedy mali využiť schody s vyše 20 metrovým prevýšením hore a dole.

Zábrany veru neraz strpčovali cyklistom život a vznikali pri nich kongecie 🙂 rok 2020
Kto by už tlačil bicykel do kopca, ak by bola na cyklcoestičke voda? Tie schody nám prídu zbytočné.

Našťastie po ukážke na cyklojazde,aká nevhodné riešenie to je, sme zajasali začiatkom roka 2021, keď sa zábrany dali preč. Navyše sa priestor pred výpustom pekne upravil betónom do relatívnej roviny. Vďaka patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý ich dal odstrániť.

Momentálne je úsek riešený bez bariér, rok 2021

Pokojne si vieme predstaviť zatrubnenie výpustu z kanála, tak aby cyklisti ani nevedeli, čo je pod nimi.